dat ben ikzelf

dat ben ikzelf

Monday, February 26, 2007

voorstelling de ik persoon

Hallo iedereen,
ik ben Sabine Keustermans.
Ik ben 18jaar oud en woon in Turnhout
Ik heb tijdens de les Maatschappelijke vorming gekozen voor het thema tienerzwangerschappen. Daarbij maak ik deze blog voor verdere informatie.

Monday, January 22, 2007

prijskaartje

Vrouwen die een beroep doen op een abortuscentrum, krijgen minder dan de helft van de kostprijs terugbetaald van de mutualiteit. In een centrum betaalt de vrouw zelf €120 en in een hospitaal betaalt ze € 32 (Terugbetaling door ziekenfonds afgetrokken).
In ons land vindt 70 procent van de abortusingrepen plaats in de centra en dertig procent in de ziekenhuizen, dus staan de twee instellingen met elkaar in concurrentie. De meeste vrouwen kiezen voor de centra omdat de centra meer gespecialiseerd zijn. Om die concurrentie weg te nemen zouden de centra een eigen financiering moeten kunnen krijgen.


een abortus pil kan je al kopen voor € 2.90

abortus

Abortus door middel van de abortuspil

Vanaf 2000 is in ons land de zogenaamde abortuspil ook toegelaten én beschikbaar. De abortuspil behoort tot een nieuwe generatie geneesmiddelen. De abortuspil is een anti - hormoon dat ervoor zorgt dat de zwangerschap wordt afgebroken. Voorts zorgt zij ervoor dat de baarmoederhals verweekt en verwijdt en stimuleert zij het samentrekken van de baarmoeder. Wanneer de abortuspil ingenomen wordt na het uitblijven van de maandstonden, komt de bekleding van de baarmoederwand los zoals bij een gewone menstruatie en veroorzaakt op die manier een bloeding. Bij beginnende zwangerschap zorgt de abortuspil ervoor dat het vruchtzakje van de baarmoederwand loskomt.Om een optimaal resultaat te bereiken (volledig leegmaken van de baarmoeder) moet de toediening van de abortuspil 36 tot 48 uur later gevolgd worden door de inname van een ander geneesmiddel: prostaglandine. Dit is een geneesmiddel dat de baarmoeder doet samentrekken en zo het uitstoten van de vrucht bevordert.


De Wet zegt
De abortuspil is dus niet verkrijgbaar in de gewone apotheek. De vrouw dient, net als bij de zuigcurettage, een toestemmingsformulier te ondertekenen waarin ze bevestigt dat ze de zwangerschap wenst af te breken en te kennen geeft dat ze volledig werd ingelicht over de risico’s van, en contra-indicaties voor deze methode.
Belangrijk om te vermelden is dat er ook een verplichte bedenktijd van zes dagen is tussen het eerste gesprek en de start van de zwangerschapsafbreking. Aangezien de abortuspil uiterlijk 7 weken na het begin van de laatste maandstonden moet worden ingenomen, is het noodzakelijk dat ongewenst zwangere vrouwen die deze methode overwegen, in een zeer vroeg stadium van de zwangerschap een afspraak maken.

wat wil ik te weten komen?

Bij tienermoeders bevalt 13% via een keizersnede.

Het aandeel bevallingen met andere verloskundige ingrepen neemt daarentegen af met de leeftijd:
van 15% bij tienermoeders


Je voelt je zelf nog zo jong en dan wordt je geconfronteerd met een zwangerschap. Misschien is dit gewild of juist helemaal niet. Maar het is niet simpel om je studies te combineren met het verzorgen van een baby. Ook uitgaan of andere leuke dingen waarmee je leeftijdsgenoten mee bezig zijn, zit er voor jou niet altijd in.

Monday, January 15, 2007

Abortus of toch liever niet?

(bron: google.be)
In ons land worden negen tienermeisjes op duizend moeder, zegt Katrien Ruytjens van het centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen (cRZ ). In Groot-Brittannië zijn dat er 28. In België wordt één op 65 meisjes zwanger. Het aantal zwangerschappen stijgt. In 1999 raakten in ons land meer dan 5.000 meisjes jonger dan twintig zwanger. Zes jaar geleden waren dat ongeveer 600 meisjes minder. Toch blijft het aantal meisjes dat moeder wordt de laatste jaren vrijwel constant. Jonge meisjes kiezen dan ook vaker voor abortus.
Bij de keuze van al of niet abortus moet de vrije keuze van het meisje centraal staan, zegt Katrien. Druk van buitenaf geeft later emotionele problemen. Een meisje dat voor deze vraag staat, moet steun vinden in haar omgeving (ouders, vriend, vertrouwensleerkracht). Ze kan die ook zoeken in een gespecialiseerd centra of bij de luistertelefoon Sifra.

een op vijf neemt geen voorzorgen


Op 17 jaar heeft de helft van de jongeren nog geen ervaring met coïtus. Op 19 jaar is meer dan de helft van de jongeren 'naar bed' geweest. Ongeveer 80 procent van de jongeren beschermt zich tegen ongewenste zwangerschap met een condoom of met de pil. De combinatie van pil en condoom (Double Dutch-methode) past slechts 20 procent van de jongeren toe. Een ongewenste tienerzwangerschap heeft meestal te maken met gebrekkig of geen gebruik van een anticonceptiemiddel. De seksuele ervaring doet zich vaak voor op een plots, onverwacht moment. Ook dat verhoogt het risico op een ongewenste zwangerschap. Eén op vijf jongeren neemt nog altijd géén voorzorgen. Het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) is het denkstation over seks en relaties. Zij versieren alle mogelijke cijfers. U vindt ze op het web

Wat kan een leerkracht doen of zeggen?

1. We laten je niet los. Veroordeel haar niet. Neem ook geen beslissingen en stappen in haar plaats.

2. Het is jouw leven. Leg uw eigen waarden en normen niet op. Blijf wel oprecht en eerlijk, ook met uzelf.

3. Met wie praten we hierover? Maak van in het begin duidelijk dat u geen volledige geheimhouding belooft. Spreek wel goed af met wie u erover praat en waarom.

4. Hoe kan ik je helpen? Begeleid de leerling in het gesprek met de ouders, de partner Help haar contact leggen met steunfiguren (zus, tante, oma). Breng haar in contact met vertrouwensfiguren (CLB, arts, psycholoog).

5. En nu? Soms wordt de school betrokken bij belangrijke beslissingsprocessen (abortus, samenwonen, huwen). Hou het discreet, overloop eerlijk de verschillende scenario's en laat haar uiteindelijk zélf beslissen.